11. jan, 2022 | April, Forår, Januar, Vinter

Ny dag – ny fugl

Nu skal der konkurreres med de andre i familien eller med vennerne! Hvor mange dage i træk kan du se en ny fugleart? Find ud af det ved at lege ”Ny dag – ny fugl”.

,Regler: Du bestemmer en dato, hvor du starter. Det kan være hvilken som helst dato, men omkring 1 april er f.eks. et godt valg, da vi så er godt inde i foråret, og der begynder at komme flere og flere arter til landet sydfra. Ligesom der på denne årstid også begynder være en del lyse timer, som du kan udnytte i din søgen efter nye fuglearter.

Lav en liste med datoer, hvor du kan notere, hvilken art du observerede og valgte de pågældende dage. Herefter skal du hver dag prøve at se – eller høre – en fugleart, du ikke allerede har noteret dagene inden. Du skal kun notere én art pr. dag. Du må gerne vælge en art, du har observeret før, så længe du ikke tidligere har valgt at skrive den på din dagsliste.

Det er en god taktik at ”gemme” de almindeligste arter, der er lette at finde, til dage med dårligt vejr eller dage, hvor du er meget indendørs. Omvendt, hvis du ser en fugl, du tror er svær at finde igen en anden dag, så vælg at skrive den på som dagens fugl. Arten, du vælger på dagen skal være set den pågældende dag. Så man kan ikke lægge arter i ”banken” til de svære dage.

Den dag du ikke ser en ny fugl, du kan skrive på listen, stopper legen, og du kan tælle dagene op. Hvor mange dage gik der? En uge? En måned? Eller endnu mere?

Der spottes efter nye arter.

Sjaggere i flot (foto: Knud Pedersen).

Gode fif: I starten af april forlader flere overvintrende fugle landet. Det er f.eks. sjagger, vindrossel, grønsisken, kvækerfinke, sangsvane, knortegås, halemejse og fjeldvåge. Det er derfor en god idé at vælge sådanne arter på dagslisten, inden de forsvinder nordpå. Omvendt kommer der arter tilbage fra Afrika, som der ikke er mange af i midten af april, men som bliver meget almindelige i maj. Det er en god idé at vente med at skrive dem på til en dag senere i perioden, hvor det ellers begynder at blive svært. Det gælder f.eks. gærdesanger, løvsanger, rødstjert, tornsanger, landsvale, bysvale, fjordterne, splitterne, sildemåge og stor præstekrave.

Tag ud til forskellige naturtyper for at finde de forskellige arter. Haven og byen giver noget, men for at komme op på mange dage og arter, er det godt at tage ud til forskellige fuglesteder ved kysten, i skoven, marker eller ved søer. Det er desuden en rigtig god idé at huske, hvilke arter du har set de forskellige steder, men som du endnu ikke har på skrevet på listen. Du kan da genbesøge de steder, når det begynder at knibe med at finde nye arter.

 Dofbasen kan du finde hjælp ved at søge frem, hvilke arter der er set i dit område af andre fuglekiggere. For hjælp til artsbestemmelsen kan du bruge en god fuglebog eller DOF’s Fugleapp, der er gratis.

Variation: Du kan spille spillet selv, eller for at øge konkurrencen spille mod andre og starte den samme dag. I kan også vælge, at familien spiller det sammen og hjælper hinanden med listen – da mange øjne selvfølgelig ser bedre end to.

For at øge sværhedsgraden kan du vælge at lave en nytårsudgave med start den 1. januar! Hvor mange dage ind i det nye år kan du skrive nye fugle på listen? Om vinteren er der ikke så mange forskellige arter som om foråret og ikke så mange lyse timer at være ude.

Send os din liste: Vi hører meget gerne om, hvor mange dage I kom op på! Og I må meget gerne sende os billeder af jeres arts-lister med datoer til Naturvejlederens mail: ssc@dof.dk

”Ny dag – ny fugl” er en aktiv skattejagt med højt potentiale for læring. Dels lærer man hvornår og hvor, de forskellige fuglearter skal opsøges, og man motiveres til at lære at artsbestemme de forskellige fugle, man møder på sin vej.

Der er i øvrigt observeret i alt ca. 490 forskellige fuglearter i Danmark gennem tiderne!