10. jan, 2022 | Efterår, Oktober

Most Wanted – Oktober

Fuglekiggere har ofte nogle særlige arter, de rigtig gerne vil se, når de skal på tur. En sådan art kalder de en “target art”. Vi efterlyser derfor hver måned en Most Wanted art, som I selv kan prøve finde derude i naturen.

Vi vil hjælpe jer ved at beskrive artens størrelse, udseende og levested med en plakat, som I kan printe og tage med jer ud.

Dette måneds Most Wanted fugleart har vi valgt skal være Gærdesmutte! Den kan ses i Danmark hele året, men særligt i oktober er der flest, når ungfuglene rør på sig og skal finde nye steder at være. Gærdesmutten er en rigtig lille spirrevip. Den flyver meget lavt og er god til at gemme sig. I gamle dage troede folk på landet ligefrem, at det var en mus, når den smuttede rundt langs med jorden i stalden i søgen efter insekter. Søg derfor efter gærdesmutten i den lave vegetation. F.eks. i hække, buske, brændestabler eller møddinger. Selvom gærdesmutten er lille, har den en meget kraftig stemme, der kan høres på lang afstand, hvilket ofte er det, der gør, at man bliver opmærksom på, at der en gærdesmutte i nærheden. Du kan lytte til gærdesmuttens sang her:

Mon det lykkedes jer at finde den lille gærdesmutte, når den drøner rundt ved jorden?