17. okt, 2022 | Forår, Marts

Most Wanted – Marts

Fuglekiggere har ofte nogle særlige arter, de rigtig gerne vil se, når de skal på tur. En sådan art kalder de en “target art”. Vi efterlyser derfor hver måned en Most Wanted art, som I selv kan prøve finde derude i naturen.

Vi vil hjælpe jer ved at beskrive artens størrelse, udseende og levested med en plakat, som I kan printe og tage med jer ud.

Print plakaten og prøv om I sammen med børnene kan finde marts måneds ”Most Wanted” fugleart! Månedens fugl denne gang, har vi valgt skal være Sanglærken

Sanglærken kender vi som en af de tidligste forårsbebudere, hvor den kan ses og høres i sangflugt i det åbne land.

Arten findes her faktisk også om vinteren, hvor den ses i flokke på marker i søgen efter frø. Hvis det bliver koldt, trækker den dog længere mod sydvest i Europa. Om foråret skiftes føden til igen at bestå af insekter.

Sanglærken har en spættet brun fjerdragt. Undersiden er hvidlig med stribet bryst. Sanglærken kan rejse sine issefjer til en lille top.