5. sep, 2022 | Juni, Sommer

Most Wanted – Juni

Fuglekiggere har ofte nogle særlige arter, de rigtig gerne vil se, når de skal på tur. En sådan art kalder de en “target art”. Vi efterlyser derfor hver måned en Most Wanted art, som I selv kan prøve finde derude i naturen.

Vi vil hjælpe jer ved at beskrive artens størrelse, udseende og levested med en plakat, som I kan printe og tage med jer ud.

Dette måneds Most Wanted fugleart har vi valgt skal være den mystiske Natravn! I juni og starten af juli kan du i klitplantager være heldig at høre nogle sjove lyde om natten. En snurren, en klappen eller et højt kald “Ky-It”. 

Disse mærkelige lyde kommer fra nattens drage – natravnen – som nu er tilbage i Danmark efter at have tilbragt vinteren i Tropisk Afrika. 

Natravnen er kun aktiv om natten, hvor den jager insekter med sit kæmpe gab. Næbbet er lille, men når kæberne åbnes, bliver gabet nærmest som en trawler i luften!

For mere hjælp til at finde arten kan du på Dofbasen se, hvilke steder arten er set for nyligt.

Lykkedes det jer at finde denne måneds Most Wanted?