17. okt, 2022 | Februar, Vinter

Most Wanted – Februar

Fuglekiggere har ofte nogle særlige arter, de rigtig gerne vil se, når de skal på tur. En sådan art kalder de en “target art”. Vi efterlyser derfor hver måned en Most Wanted art, som I selv kan prøve finde derude i naturen.

Vi vil hjælpe jer ved at beskrive artens størrelse, udseende og levested med en plakat, som I kan printe og tage med jer ud.

Print plakaten og prøv om I sammen med børnene kan finde februar måneds ”Most Wanted” fugleart! Månedens fugl denne gang, har vi valgt skal være Vandstæren

Vandstæren er en buttet sort og brun fugl med hvidt bryst og kort hale. Den er lidt mindre end en solsort. Den ses oftest om vinteren ved vandløb, hvor den sidder på en sten eller en gren, imens den vipper gumpen op og ned.Vandstæren søger efter føde i rindende vand, hvor den lever af små vanddyr som larver, lopper, snegle og man kan derfor ofte se den forsvinde under vandoverfladen i korte perioder. Vandstæren yngler meget sjældent i Danmark. Til gengæld kommer en del af den skandinaviske bestand på besøg om vinteren, når det fryser til på deres ynglepladser. Her vil man ofte kunne høre deres skarpe kald når den drøner hen over vandoverfladen