5. sep, 2022 | April, Forår

Most Wanted – April

Fuglekiggere har ofte nogle særlige arter, de rigtig gerne vil se, når de skal på tur. En sådan art kalder de en “target art”. Vi efterlyser derfor hver måned en Most Wanted art, som I selv kan prøve finde derude i naturen.

Vi vil hjælpe jer ved at beskrive artens størrelse, udseende og levested med en plakat, som I kan printe og tage med jer ud.

Dette måneds Most Wanted fugleart har vi valgt skal være Hvid vipstjert! Hvid vipstjert er en elegant spurvefugl. Den er let at kende på grund af dens grå-hvide-sorte fjerdragt med den lange sorte hale, som vipper konstant, når fuglen går rundt.

Hvid vipstjert er meget udbredt i Danmark, og den yngler gerne i nærheden af vand, hvor hannen og hunnen hjælpes ad med rugning og opfostring. 

For mere hjælp til at finde arten kan du på Dofbasen se, hvilke steder arten er set for nyligt.

Lykkedes det jer at finde denne måneds Most Wanted?