Kend din svane

Kend din Svane! Lær jer hurtigt at skelne mellem de tre hvide svaner.

I søer landet over svømmer Danmarks nationalfugl rundt hele året. Det er knopsvanen, men fra det sene efterår til det tidlige forår gæstes vi også af sangsvaner fra de nordlige egne. De får følgeskab af de lidt mindre Pibesvaner, som kommer hertil helt fra ynglepladserne i Sibirien. I denne periode kan I derfor være heldige at finde tre arter hvide svaner i landet: Knopsvane, Sangsvane og Pibesvane. De to sidstnævnte ynder især at søge føde på marker, åbne mosearealer og enge.

For at hjælpe jer med at skelne mellem de tre arter har vi lavet denne lille Svane-nøgle, som I kan printe og tage med jer ud på tur.

Særligt i november og igen i marts trækker der mange sangsvaner gennem landet, både dag og nat. De kan være meget højlydte. Måske I har hørt dem en aften eller morgen flyve over jer?

Sangsvane og Pibesvane. Foto: Lisa Vergin.

Pibesvaner på overnatningsplads. Foto: Lisa Vergin.