Kend din kragefugl

Har du svært ved at kende forskel på de mange kragefugle, der ofte befinder sig på markerne eller i vejkanten, når du kører forbi? 

Her i Danmark har vi syv ynglende kragefugle nemlig; allike, råge, gråkrage, sortkrage, ravn samt husskade og skovskade, der, selvom de ikke ligner de andre kragefugle på farverne, også hører til kragefuglefamilien. 

Nogle kragefugle bygger deres reder i toppen af træerne, andre i huller i træerne, og alliken kan endda godt finde på at bygge rede i skorstene. Kragefugle er meget sociale, og de ses ofte i store flokke på marker, på strande og i parker. De overnatter ofte på særlige overnatningspladser, hvor man kan finde flere tusinde kragefugle. Kragefuglene er nærmest altædende, idet de spiser larver, biller, edderkopper, snegle, orme, insekter, nødder, frø, afgrøder, ådsler, affald samt andre fugles æg og unger. Kragefuglene er i øvrigt kendt som kloge fugle.

Lær at kende forskel på kragefuglene ved hjælp af kragefugle-nøglen nedenunder. Når du er blevet skrap til det, kan du printe bingo-pladen ud, og og så gælder det elles bare om at kigge opmærksomt ud af vinduerne, næste gang du har børnene med i bilen. Hvem får pladen fugl først?

 

Når du skal artsbestemme kragefuglene, kan du kigge efter nedenstående kendetegn:

Alliken er den mindste af kragefuglene. Den er sort med lysegrå nakke og kinder, og så har den lyse øjne.

Gråkragen er grå, men har sorte vinger, ansigt og bryst. 

Sortkragen er på samme størrelse som rågen. Den er helt sort med et kraftigt krumt næb.

Rågen er helt sort, og minder i størrelsen og på fjerdragten meget om sortkragen. Den kan dog kendes på sit lange lysegrå næb. 

Ravnen er helt sort. Den er på størrelse med musvågen og dermed den største af kragefuglene. Derudover kan den kendes på sit meget kraftige næb samt kileformede hale.

 

Tips:
Ravn er sjælden i byer, mere almindelig på landet. Råge er derimod almindelig i byområder.

Råger og alliker ses ofte i store flokke. Ravne mere i par, alene eller små grupper.

 – Unge råger har ikke lys næbbasis og ligner derfor sortkrage, men Sortkrage er sjælden udenfor Sønderjylland og Vestkysten. Tjek næbform på sorte ungfugle. Langt og spidst = råge. Krum og kraftig = Sortkrage.

For at hjælpe jer med at skelne mellem kragefuglene, har vi lavet denne lille kragfugle-nøgle, som I kan printe og tage med jer ud på tur.

Grågkrage. Foto: Ulrik Bruun

Allike. Foto: Ulrik Bruun.