Hættemågen

Med et flot brunt hoved, rosa bryst, grå vinger og hvid underside er hættemågen en af Danmarks flotteste måger. Med en størrelse som en husskade er det også en af de mindste, kun overgået af dværgmågen. Hættemågen er allerflottest fra marts til juli, hvor den er i yngledragt og kan kendes på det brune hoved, hvor det ligner, at den har en hætte på hovedet. I løbet af sommeren “smider” hættemågen sin hætte, og tilbage er blot en lille brun plet ved øret. Den kan findes på marker, i søer, havne og parker, hvor den lever af alt lige fra udsmidt brød til regnorme. Om foråret samles de i store kolonier, hvor hættemågerne hjælper hinanden med at beskytte deres æg og unger mod rovdyr og andre fugle. Hvis et menneske eller rovdyr kommer for tæt på kolonien, angriber hættemågerne med skrig og ved at skide!

Fun fact: Vidste du godt, at hættemåger kan blive op til 30 år gamle?

Fem hurtige om hættemågen

  • Vingefang: 94-105 cm.
  • Længde: 36 cm.
  • Vægt: 225-350 gram
  • Kuldstørrelse: 3 æg
  • Alder: op til 29 år

Lyt til hættemågerne, når de kommunikerer med hinanden. Hvad mon de siger?

Kend din måge

Kender du dine måger? Brug vores mågeguide, når du skal ud at lede efter hættemågen og de andre.

En fiskehejre er kommet lidt for tæt på hættemågernes ynglekoloni. Hættemågerne er gode til at passe på deres unger i kolonien, hvilket også kan være en fordel for andre fuglearter. Derfor vælger f.eks. splitterner ofte at yngle tæt på hættemågerne.