En, to, mange …

Flot ser det ud, når en stor flok fugle flyver hen over himlen. Ofte når man kun at se flokken i et kort øjeblik, inden de er fløjet forbi. Hvordan kan fuglekiggerne nå at tælle fugleflokke, når der måske er flere hundrede i flokken?

Det kan du lære i videoen nedenfor, hvor naturvejlederen giver nogle fif til, hvad du kan gøre. Du kan øve dig derhjemme, inden du tager ud i naturen på egen hånd.

Materialer: En Dug og perler i to forskellige farver.

Ligesom man i matematiktimerne lærer at lave et overslag på høje antal, foregår det faktisk lidt på samme måde, når man tæller flokke med fugle. Fuglekiggerne bruger f.eks. 5, 10, 20 eller 100-tabellen, alt efter hvor store flokkene er. Man indrammer så at sige flokken i tal-grupper inde i hovedet. Det kræver træning, men man kan faktisk ret hurtigt lære at komme meget tæt på det egentlige antal!

Vælg et antal perler. Kan være 50, 100, 500 eller mere. Jo flere perler, jo sværere bliver det. Læg dem på et bord eller på en sandstrand. Deltagerne har nu 30 sekunder til at gætte, hvor mange perler der er ved at bruge en af tabellerne i hovedet. Når de 30 sekunder er gået, lægges dugen over perlerne, og deltagerne skriver deres gæt ned, inden de får det rigtige antal.

Mange gange flyver fugleflokkene jo hurtigt forbi, og man har derfor ofte kortere tid til at tælle en i virkeligheden. Sværhedsgraden kan derfor også øges ved at mindske antallet af sekunder, deltagerne får lov at tælle perlerne i, f.eks. 15 eller blot 5 sekunder.

I nogle fugleflokke optræder der flere forskellige arter. Det kan der f.eks. være i store flokke med gæs. Prøv derfor også at blande to forskellige farver af perler i flokken og lad deltagerne gætte, hvor mange der er af hver farve.

Kliktælleren: Når fuglekiggerne skal ud at tælle, har de et vigtigt lille redskab med sig – nemlig en kliktæller! Den hjælper med at huske hvor mange fugle af udvalgte arter, man har talt undervejs. Hvert “klik” kan dække over f.eks. 5,10 eller 50 individer, alt efter hvilken tabel fuglekiggeren har valgt at tælle flokkene efter.

 

Den rigtig svære: Hvis du vil blive rigtig avanceret i at tælle fugleflokke, kan du besøge hjemmesiden fra “Aerial Observer Training and Testing Resources“. Den bruges af erfarne fuglekiggere, der vil træne, hvordan det er at tælle fugle fra fly. Begynd med “beginner level” og flokke “<100”. De er svære nok!