Det roder

Øverst ses Linnés mareridt. En skuffe hvor det hele roder. Nederst er skuffens indhold sat i system, ligesom Linné gerne ville have det.

Vi skal have ryddet op i de mange arter, der roder på kryds og tværs. Dyrene skal sættes i system, så vi får styr på dem.

Carl von Linné (1707 – 1778) var en naturvidenskabsmand, som var meget optaget af at få sat planter og dyr i system. Han er ophavsmand til den moderne måde, vi klassificerer naturens organismer på. Han kunne bestemt ikke lide rod. I denne aktivitet skal vi hjælpe Linné med at rydde op og få styr på dyr.

Materialer: Post-it lapper, blyant og en oversigt med dyreriget (vedlagt nedenfor)

Lad børnene finde på så mange danske dyrearter, de kan i løbet af 10 min, og skriv dem på hver sin post-it lap. Når dette er gjort, samles alle lapperne i en rodet bunke.

Vis nu børnene oversigten med dyreriget. Tal med dem om, hvad der kendetegner dyrene i de forskellige grupper (klasser) – f.eks. at fugle har fjer, at pattedyr ofte har pels / hår, at krybdyr er vekselvarme, eller at edderkopper har otte ben.

Dernæst skal børnene selv sætte deres dyr i system ved at sætte deres post-it lapper under de forskellige dyregrupper.

Mange gange har børn en tendens til at vælge husdyr eller kendte dyr fra det store udland, når de skal finde på dyrenavne – f.eks. en tiger eller en ko. Det er også helt fint, men prøv at motivere dem til at tænke på vilde danske dyr. Dette kan bl.a. gøres ved at lave aktiviteten udendørs, hvor den omkringliggende natur kan være med til at sætte scenen.

Variation: Vælg en bestemt klasse af dyr i stedet , f.eks. pattedyr eller fugle, og sorter dem efter undergrupper. Ved fugle f.eks. ænder, storkefugle, rovfugle, måger, vadefugle, skrigefugle, spætter og småfugle. Klassifikationen af fugle har ændret sig en hel del med tiden (og efter DNA-undersøgelser), men brug den gruppering, som står i jeres fuglebog – det er lettest.