11. jan, 2022 | Februar, Januar, Vinter

Byg din egen fuglekasse

Mange af de fugle, der yngler i huller, har svært ved at finde egnede steder at yngle. Ved at bygge din egen fuglekasse kan du være med til at afhjælpe fuglenes bolignød.

Redskaber: Sav, hammer, blyant, målebånd, sandpapir, bor, ståltråd, beslag, søm (varmeforzinkede ca. 65 mm lange) og uimprægnerede brædder (A: 2 cm tykke og 15 cm brede samt B: 2 cm tykke og 10 cm brede)

Sådan gør du:

  1. Skær A-brættet i tre stykker (forsiden og bagsiden skal være 25 cm og låget 18 cm)
  2. Skær B-brættet i fire stykker (to sider á 25 cm og bund og lågklods på 11 cm)
  3. Puds kanterne med sandpapir
  4. Bor et flyvehul på 3,2 cm i diameter på forsiden
  5. Søm de fire sider sammen, så de to sider sømmes ind mellem forside og bagside
  6. Bor fire-fem små huller i bunden, så vand kan løbe ud
  7. Placer bunden inde i kassen og søm den fast
  8. Søm lågklodsen fast på undersiden af låget (her er det vigtigt, at lågklodsen passer ned i kassens åbning)
  9. Sæt et søm halvt i på hver side af kassen, så låget kan bindes fast med ståltråd
  10. Sæt to beslag fast på kassen

Fuglekassen, du har bygget, egner sig til musvit, skovspurv, broget fluesnapper og rødstjert. Den bør placeres minimum 1,5 meter over jorden og gerne i et træ eller på en husmur.

 DOF’s hjemmeside kan du finde mål og vejledning på andre typer kasser