10. jan, 2022 | April, Efterår, Forår, Maj, Oktober, September

Bestem, Tæl, Notér!

Notesbogen er fuglekiggerens vigtigste følgesvend! Med denne aktivitet lærer børnene at bruge et lille, men meget vigtigt redskab for enhver fuglekigger – og der skal kun bruges tre ting: En fuglebog, en notesbog og en blyant!

Fuglekiggeren har en notesbog med for at holde styr på, hvilke fuglearter hun / han ser og hvor mange af dem. Dette er vigtigt, når man senere registrerer sine observationer, så de kan deles med andre og bruges til f.eks. naturovervågning.

Det vigtigste at notere i notesbogen er:

  • Lokalitet: Hvor har du set fuglen?
  • Tid: Hvornår så du fuglen?
  • Art: Hvilken art så du?
  • Antal: Hvor mange var der?
  • Adfærd: Hvad gjorde fuglen? Fløj, sov, spiste, svømmede, trækkende, rastende

Forbered jeres notesbog, inden I tager ud. Lokalitet samt start og sluttidspunkt for jeres tur noterer I øverst på siden. Derefter skal der for hver linje være et felt for henholdsvis art, antal og adfærd. Det kan se således ud:

Når I er taget på fugletur, eller måske bare sidder og ser på fuglene i haven, skal I finde notesbogen frem, når I ser eller hører de første fugle. Til hjælp med artsbestemmelsen kan I bruge en god fuglebog (f.eks. Fugle i Felten) eller DOF’s gratis App.: DOFs Fuglebog.

Bestem, tæl, notér fuglene I ser. Ved hver observation kan du bruge følgende spørgsmål til børnene, så I husker at notere det nødvendige: Hvilken art er det? Hvor mange er der? Hvad gør de? Når I starter turen, så husk desuden at spørge børnene om, hvad klokken er, og hvilket sted I befinder jer på. Husk også at notere tidpunkt for hvornår turen sluttede.

Hvis I bruger jeres notesbog ofte, får I en rigtig god historisk logbog over, hvad I har set. Naturvejlederen kender det fra sin egen notesbog, hvor det er sjovt at gå tilbage til dengang, han var måske 10 år og se, hvad han noterede sig dengang. En rigtig god idé er også at lade børnene tegne nogle af de fugle, de ser, i notesbogen med blyanten. Ser man en lidt sjov fugl, kan man desuden beskrive / tegne nærmere, hvorfor det var netop sådan én. Det gør de voksne fuglekiggere også, når de ser en sjælden fugleart.

Variation: Med yngre børn kan man notere, hvilke fugle-farver man så, i stedet for at skrive arten. Hvilke farver så I på fuglene? Hvor mange var brune, hvide, grønne eller røde? Mal de farver, I så på fuglene i en kolonne i notesbogen, og skriv hvor mange fugle, der havde de forskellige farver. Er nogle fugle-farver sjældnere end andre?

Naturvejlederen har taget børnene med ud for at lære, hvordan man bruger notesbogen