Mød ørnene i Lille VildmoseBåde havørnen og kongeørnen er nogle af de rovfugle, der yngler i Danmark. Hvis du er heldig, kan du se dem begge på jagt efter føde ved Toftesø i Lille Vildmose i Nordjylland.

Havørnen kaldes “den flyvende dør” Den er nemlig Nordeuropas største rovfugl og har et vingefang på op til næsten 2.5 meter. Havørnen kendes først og fremmest på sin størrelse. Den er meget større end den mere almindelige rovfugl musvågen.

Voksne havørne har gult næb og hvid hale, mens kroppen er lyst brun. Unge havørne er mere spraglede med spredte lyse fjer i en ellers mørkebrun fjerdragt. Næbbet bliver først helt gult efter nogle år.

Vingefang: 200-245 cm
Længde: 70-90 cm
Vægt: 3100-7000 g
Kuldstørrelse: 2 æg

I 1990’erne blev havørnen igen en dansk ynglefugl efter mange års forfølgelse. Nu yngler den spredt i landet i gamle træer, hvor den bygger sin kæmpe rede. Havørne lever mest af fisk, men også af store fugle og ådsler. Om vinteren får vi besøg af havørne fra vores nabolande, der nyder godt af vores mange overvintrende gæs og ænder.

Foto: Klaus Dickmann
Foto: John Larsen
Foto: John Larsen

Kongeørnen er, som navnet antyder, en rigtig kæmpe. Hunnerne kan have et vingefang på over 220 cm. Kongeørnen er en stor rovfugl. Det er kun havørnen, der er større.

Dragten er overvejende mørkebrun, men unge kongeørne har store hvide felter i vingen, indtil de bliver et par år gamle. Gamle fugle har en flot gylden krone, som har givet anledning til navnet. I forhold til havørnen er kongeørnens hale meget lang, og vingeformen er lidt anderledes – bagkanten på vingen er buet, hvor havørnens vinge næsten danner et rektangel.

Vingefang: 190-227 cm
Længde: 80 cm
Vægt: 2850-6700 g
Kuldstørrelse: 2 æg

Kongeørnen er sjælden i Danmark. Den yngler kun nogle få steder i Jylland – Lille Vildmose er et af dem – og derudover ses kun enkelte unge fugle rundt omkring i landet på træk og som vintergæster. I Danmark lever arten mest af fugle, men den spiser også meget gerne ådsler, hvorfor man kan se den slås med ravne og havørne om resterne.

Foto fra Lille Vilmose
Foto: John Larsen
Foto fra Lille VIldmose (Marczak)

Ved Toftesø i Lille Vildmose kan du se ørnene, når de dagligt er på jagt efter skarv, ænder eller gæs.

Der kommer nyt ØrneTv i 2022. Hvis du ikke kan vente, kan du følge de GPS-mærkede ørne fra 2021 her