10. jan, 2022 | August, Efterår, Forår, Marts, September, Sommer

Æggebakkesamling

Bliv ting-finder med din egen æggebakkesamling.

På stranden skyller der mange spændende ting i land, og det er altid sjovt at lege ting-finder her. Gennem året varierer det meget hvilke dyr og planter, der driver i land, hvorfor aktiviteten let kan gentages lige så ofte, man lyster. Der vil stadig være nyt at finde.

Vi er nok mange, der har prøvet at lede efter rav, muslinger, sten eller andet på stranden og blive overrasket over, hvilke mærkelige ting og væsner der dukker op, men ved at forberede bare en lille smule, er der også meget læring at hente. Med denne aktivitet lærer børnene både at identificere og sortere tingene, de finder.

Materialer: æggebakke og en lap papir med billeder eller tegninger af ting, man kan tænkes at finde på stranden.

 

Før turen på stranden: Tag en tom æggebakke og søg efter billeder af dyr/planter/ting, der ofte kan findes på stranden. F.eks. fjer, tang, krabber, muslinger, sten, rokkeæg, sømus, fiskegarn. og plastik. Print ud og placér i låget af æggebakken. Næsten endnu bedre er det at lade børnene selv tegne i æggebakken, hvad de håber at finde. Sværhedsgraden kan både øges og mindskes alt efter hvilke ting, I vælger at have med. F.eks. er det meget let at finde en sten, mens det er sværere at finde rav. I kan også vælge at inddele udvalgte ting i mindre kategorier, f.eks. kan muslinger også være blåmusling, hjertemusling, knivmusling osv.

På strandturen: Prøv at find mindst én af hver ting og placér dem rigtigt i æggebakken. Kan I finde alle de ting, I håbede på, og placere dem rigtigt i bakken? Hvis I finder meget plastik/fiskegarn, er det som altid godt at tage det med og smide til affald. Rigtig mange strande har i dag beholdere til at lægge strandaffald i. Tal evt. med børnene om, hvordan plastik og løst fiskegarn kan påvirke livet i havet. En æggebakke er let at have med sig, men der er derimod ikke megen plads deri, så det er en god idé at tage en kurv eller mulepose med til større ting, eller pæne ting børnene gerne vil have med sig.

Efter turen: tag æggebakken med jer hjem. Skriv eventuet dato på bakken. En anden dag og årstid vil bakken måske se anderledes ud? Hvad kunne I tænke jer at finde næste gang? Aktiviteten kan også vendes om på den måde, at I først finder tingene på stranden og lægger dem i bakken for derefter hjemme at finde ud af, hvad de forskellige ting er og skrive/tegne det i låget af bakken.

Naturvejlederen leger Ting-finder med en æggebakke.