FugleForAlle

Her kan du lære mere om den danske natur og om de fugle, der findes i den. Du kan finde inspiration til udendørsaktiviteter, som du kan lave med børn i naturen. Du kan også møde Gøgen Gunnar, som sammen med naturvejleder Simon gør dig klogere på Danmarks fugle.

FugleForAlle er et projekt under Dansk Ornitologisk Forening / Birdlife Danmark, finansieret med støtte fra Nordea-fonden. FugleForAlle bliver udviklet i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, DNs Naturfamilier, Red Barnet, Skagen Fuglestation og Fugleværnsfonden.

Gøgen Gunnar og hans venner

Gøgen Gunnar er FugleForAlle’s maskot, og han er tilmed en ret sej en af slagsen. Han kan nemlig sige “kuk-kuk” og ikke nok med det, så flyver han hele vejen til det sydlige Afrika og tilbage til Danmark igen. Klik på Gunnar for at høre mere om ham og hans seje venner. Læs mere om Gøgen Gunnar.

Blåmejsen

Selv om blåmejsen ikke er særligt stor, er den rigtig flot med dens gule og blå farver. Den er sommetider en lille hidsigprop, som skræmmer større fugle væk fra foderbrættet.

Læs mere om blåmejsen hér!

Hættemågen

Med et flot brunt hoved, rosa bryst, grå vinger og hvid underside er den én af Danmarks flotteste måger. Kommer nogen for tæt på, angriber hættemågerne ved at skide!

Læs mere om hættemågen hér!

Husskaden

Husskaden er en ret speciel fugl. Husskaden er sort og hvid med en lang blålig hale. Som de andre kragefugle er husskaden blandt de klogeste fugle i den danske natur.

Læs mere om husskaden hér!

Musvågen

Musvågen er Danmarks mest almindelige rovfugl. En af musvågens yndlingsaktiviteter er at hænge ud på pæle ved veje, hvor den leder efter trafikdræbte dyr, den kan æde.

Læs mere om musvågen hér!

Strandskaden

Ligesom de fleste andre vadefugle har strandskaden et langt næb, som den bruger til at finde muslinger og smådyr, der gemmer sig langt nede i mudderet. Strandskaden er sort og hvid.

Læs mere om strandskaden hér!

Troldanden

Troldanden er blandt Danmarks mindste ænder. Hannen er sort og hvid, hunnen er brun. Begge køn har blåt næb og gule øjne. Troldanden er en såkaldt dykand.

Læs mere om troldanden hér!

Forår

Selvom foråret officielt først starter i marts, ses de første tegn på forår allerede midt på vinteren, mens det fortsat er koldt, men lyset så småt er på vej tilbage. Den kloge og store grågås viser sig allerede i januar, når de første par indtager deres faste territorier. I februar ankommer de første viber og sanglærker, og foråret banker nu for alvor på døren. I slutningen af marts er trækket for alvor igang, og i løbet af april og den første halvdel af maj er alle ynglefugle tilbage fra sydligere himmelstrøg. April og maj er fuglesangens tid. Overalt i landet høres fuglene synge for at tiltrække en mage.

Sommer

De fleste fugle er nu holdt op med at synge, fordi de har travlt med at ruge æg og opfostre unger. For nogle få arter er “efteråret” allerede begyndt. I begyndelsen af juni trækker vadefugle, som har været helt i Arktis for at lægge æg, tilbage mod Sydeuropa og Afrika. I Danmark holder de pause for at spise sig fede, så de har energi til at flyve resten af det lange træk. I løbet af juni og juli har de fleste fugle fået unger. Nogle har lagt et nyt kuld æg, og andre er gået i gang med at skifte deres fjerdragt, som efter et helt år er ved at være godt slidt. Fuglenes efterår begynder først for alvor i august, hvor alle de fugle, som skal nå til Afrika inden vinteren, forlader Danmark.

Efterår

Ligesom foråret er efteråret også en helt speciel tid i fuglenes verden. Det er den tid på året, hvor der er allerflest individer af fugle på vores del af kloden. Det skyldes de mange fugleunger, som er kommet til i løbet af foråret og sommeren. Vidste du fx, at blåmejsen kan få over 10 unger i ét kuld? Selvom der er langt flere fugle end om foråret, er det ikke nødvendigvis det indtryk, man får, når man bevæger sig ud i naturen. De synger nemlig ikke, men har derimod travlt med at spise sig fede, før vinteren kommer. Fugle, som kommer fra blandt andet Sverige, Norge, Finland og Rusland, trækker i løbet af efteråret igennem Danmark på deres vej mod syd. Lettest at spotte er trækket af rovfugle og traner, som står på i september og oktober. Sidstnævnte måned markerer slutningen for den største del af efterårstrækket. I takt med at lyset svinder i november, forlader flere fugle Danmark, og til sidst står vinterens stille mørke endnu en gang for døren.

Vinter

Vinteren er årets stille tid – også i fuglenes verden. Kulde og begrænset dagslys gør det sværere for fuglene at finde mad, og derfor er mange af dem fløjet til Sydeuropa og Afrika. Til gengæld er andre fugle kommet til fra nordligere egne for at nyde Danmarks mildere vintre, væk fra frost og sne. En af dem er vandstæren, som sammen med den farverige isfugl kan ses ved åer og bække med rislende vand.